stipinas

1 stìpinas sm. (3b) , 1. N, Sut, Kos54, L, Š, Rtr, NdŽ, LKAI98,126, Škn, , Pšl, , Užp, Ds, Lp, Švn, Grv vienas iš strypų, jungiančių ratlankį su stebule, ratpėdis: Skritulys, ratas be stipinų SD98. Įsek stìpinus į skrytą ir stebulę J. Ir stipinaĩ ratų mediniai vis buvo Dsn. Nebuvo stipinų̃ geležinių, tik mediniai LKT347(Klt). Stipinaĩ ratan inkalta Brsl. Ant rato stipinų̃ uždeda ratlankį Slm. Kad ratas būtų stiprus, reikia stìpinus dirbt iš kietmedžio Všk. Dažniausiai vežimo ratas turi aštuonius stìpinus PnmR. Jam bevažiuojant visi stipinaĩ nutratėjo Kp. Ratas perdžiūvo, net stipinaĩ išbyrėjo Vžns. Pataisyk rato stipiniukùs Vdk. Stipinėlis R, N. Ašys jų ir stipinai jų, ir striukai jų, ir stebulės jų – visi buvo lieti Ch1Kar7,33. ^ Kaip ratai rieda, taip stipinaĩ sukas Ps. 2. BzF177, NdŽ, LKAI101, Krč, Ds, Aps, Dgl, Dv, Vlk, Jrb, KzR, Krtn, Rt, Plik į rogių pavažą įkaltas ramstelis balžienams ir užkalams pritvirtinti: Stipinaĩ in pavažas insistato Vrn. In pavažas insikala po du stìpinus Ndz. Stipinañ išgręžę skyles įkabina ienas Krs. Padirbk rages ant stipinų̃ Gd. Sudėjau į rages ąžuolinius stìpinus, kad ilgiau tvertų Brs. Stipinaĩ išsikišę, saugokis neažsigauk Ob. Stipinaĩ sulūžo, ragių nebėr Vvr. 3. Kos155, DūnŽ, LKAI266, Krkl rungas: Į ratų, šlajų, ragių skersinį įkaltas stìpinas, arba rungas J. An stìpino ančkabina vežėčias Pvn. Užmauna gardes an stipinų̃ Ub. Laikykias už stipinų̃, nekratys tiek Vkš. 4. R335, 448, NdŽ, Šn, Smln kopėčių skersinis, pakopa: Kad stojau an stìpino, tai net subraškė[jo] Ldvn. Atsargiai, tų kopėčių stipinaĩ papuvę Mrj. 5. LKAI111, Sn, , Lp akėtvirbalis: Šitoj akėčioj trumpi stipinaĩ . Visi akėčių stipinaĩ mediniai Švnč. Turiu padaręs naujas akėčias, bet dar nenupirkau stipinų̃ Lzd. Paaštryt reikia stipinaĩ, tai geriau lįs žemėn Mrk. Pamečiau tris stìpinus, lubinus akėdamas . Eisiu kalvėn stipinų̃ akėčiom aštrint Dglš. Po dvidešim stipinẽlių invarai – ir akėčia Aps. 6. N, M pagalys, baslys: Kaip mes į jį su stipinu, jis ir pakrito negyvas BsPII70. Ant galo svirno kaip ir balkonas pritaisytas su gražiai išdrožtomis ir nutekintomis lentutėmis ir stipinėliais nutvertas V.Piet. Stipiniùkų tvora neilgai laiko Vl. Užkabink linus ant stipinė̃lio Šlv. ^ Stipinus išmėtęs, neturėsi kuomi šunų atsiginti B471. Nemėtyk stipinus pirma šunų, neteksi nei pyragų B471. Stipinas visados gul pas šunį PrLXVII18. Jau jo kojos lyg stipinai – vieni kaulai Skrd. Vienas kaip stìpinas Ukm. 7. NdŽ stipinkaulis. 8. NdŽ, geom. spindulys. 9. scom. Ar kas liesas, išstypęs: Jau tie stipinaĩ, ištiesę kaklus, alkani išlėkė su aušra grybaut Upt.
◊ víeno stìpino trū́ksta kiek kvailokas: Jai trū́ksta víeno stìpino, negudri tokia mergiotė Krs.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • stipinas — sti̇̀pinas dkt. Sti̇̀pinus kãla į stẽbulę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • stipinas — 2 stìpinas, à adj. (3b) NdŽ 1. tuoj stipsiantis. 2. sustingęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stipinys — 1 stipinỹs sm. (3b) KII194, NdŽ, stipìnis (2) K, LVIII1071, NdŽ, stìpinis (1) KŽ žr. 1 stipinas: 1. R332, MŽ444, KII194, Sg. 2. NdŽ, KŽ, LKAI266. 3. KII199 žr. 1 stipinas 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stipis — stìpis sm. (2) 1. NdŽ žr. 1 stipinas 1. 2. žr. 1 stipinas 6: ^ Jaunikis buvo tiesus kaip stipis Vaižg. 3. NdŽ žr. stypas 5 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • špicas — 2 ךpìcas (vok. Spitze) sm. (2) NdŽ 1. K, Gr smailusis galas, smailagalys: Adatos špìcas KII84. Peilio špìcas KII56. ^ Mažučiukas kaip špiciukas LTR(Rm). ║ (pypkės) kandiklis: Pamečiau pypkės špicùką Šmk. 2. LKAI106, Kt, Gr arklo ir plūgo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • špykis — 1 ךpykis (vok. Speiche) sm. (1) K, KII194, NdŽ, KŽ, LKAI111(Srj), LKAI98,126, Jrb, Trg, špỹkis (2) NdŽ, LKAI101(Šlvn), LKAI98,126, špìkis (2) LKAI98(Bb, Jsv, Vlkš, Al), Lzd, Vl Bsg, Ar, Krtn, špykỹs (4) LKAI98(Kltn, Jd, Vl, Nmj) 1. Q493, N,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • galas — 1 gãlas sm. (4) 1. vieta, kur baigiasi koks ilgesnis daiktas; daikto kraštinė dalis (pradžia, pabaiga): Upė turi du galu – pradžią ir pabaigą J.Jabl. Traškėdamas balanos galas dega T.Tilv. Virvės gãlas atsivijo Rg. Atsimezgė botago gãlas Rm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krumslys — 1 krumslỹs sm. (4), krum̃slis (2) 1. S.Dauk sudžiūvęs žemės gabalas, grumstas: Kaip tu čia suakėjai tą dirvą: krumsliai kaip plytgaliai paliko! Skd. Volyk su volu krumsliùs J. Nėkaip negalima tų krumslių̃ išakėti Slnt. Dalgis gatavai atsipjovė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kulbė — ×kul̃bė (l. kolba, vok. Kolbe) sf. (2), kùlbė (1) K, Als 1. NdŽ, MŽ nupjautas rąsto gabalas: Negaliu kapoti malkų – labai menka kul̃bė Dg. Bekapodamas malkas ir kulbę suskaldė Lp. Įkirsk kirvį į kulbę Vv. Dėdė Silvestras atsisėdo atgal prieš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužįsti — tr. K, Š, KŽ; S.Dauk 1. N žindant kiek iščiulpti: Nužìnda teliukas, tada karvei lengviau pasdaro Kč. Nužį̃s, nulaidys [tik apsiveršiavusios karvės pieną], tai bus gardesnis Db. | refl. KŽ. 2. žindant nučiulpti, sužaloti: Vaikas motinai papą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.